Nakliyat Sigortaları

İletişime Geçin

Ürünlerimiz

Yurt İçi Taşıyıcının Mali Mesuliyeti Sigortaları

Yurt içinde taşıyacağınız yük, Yurt İçi Taşıyıcının Mali Mesuliyeti Sigortaları ile güvence altında!

Türkiye sınırları dahilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların, kendilerine ait veya kiraladıkları araçlarla taşıma hizmeti verdikleri müşterilerine ait emtiayı taşırken teminat kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi sonucunda doğan yasal sorumluluklarını poliçede belirlenmiş şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigortalardır.

 

   • Emtia Nakliyat Sigortaları

Kara, deniz ve hava taşımacılığında; yükünüzü Nakliyat Sigortaları ile güvence altına alın!

 

   • CMR (Taşıyıcının Yurt Dışı Sorumluluğu) Sigortası

CRM Sigortası ile, taşıyıcının CMR Konvansiyon’una göre kusurlu olduğu durumlar güvence altına alınır. Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının taşıdıkları yükle ilgili olarak CMR Konvansiyonu’ndan (Convention on the contract for the international carriage of goods by road) kaynaklanan hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigorta türüdür.

 

   • Tekne/Yat Sigortaları

Yat Sigortası ile yatın gövdesi, makineleri, adını taşıyan servis botları, yat ile birlikte alınıp satılması mutad olan donanım ve ekipmanı Institute Yacht Clauses 1.11.82 Cl.328 kapsamında tek bir poliçe ile güvence altına alınmaktadır. Sigorta güvencesi, yatın poliçe içinde belirtilmiş olan coğrafi alan içerisinde bulunması kaydıyla, denizde, yatma mahallinde, çekek yerinde, çekeğe alınırken veya çekekten indirilirken kesintisiz olarak devam eder.

 

   • Tekne/Yat İnşaat Sigortası

Bu ürünümüz ile yeni inşa edilen veya kapsamlı tadilat gören tekneler inşaat süresi boyunca teminat altına alınmaktadır.

Tekne/Yat İnşaat Sigortası yaptırın, teknenizi denize inmeden önce güvence altına alın! Institute Clauses for Builder’s Risks ile tekneler inşaat süresince teminat altına alınmaktadır.

 

Yat sigortasının geniş teminatları ile yatınızı güvence altına alıp, asistans hizmetler ile denizin keyfini daha çok çıkartabilirsiniz.