Özel Sağlık Sigortası

İletişim

• Acil Sağlık Sigortası

Hayatta her zaman her şey planlandığı gibi ilerlemiyor. Acil Sağlık Sigortası ile başınıza gelebilecek kazalara karşı hazırlıklı olun!

Acil Sağlık Sigortası ile hastalık ve kazaların yaratacağı sağlık giderleri poliçede yazılı teminatlar dahilinde karşılanır. Teminat detayları için ürün özel şartlarını inceleyebilirsiniz.

• Kritik Hastalık Sigortası

Umarız ki hiç ihtiyacınız olmaz ama gerekli olması durumunda Kritik Hastalık Sigortası ile güvence altındasınız. Teminat detayları için ürün özel şartlarını inceleyebilirsiniz.

 

BAŞARIR GROUP Özel Sağlık Sigortası’nın sunduğu farklı plan ve avantajlarla sağlıklı günler diliyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Yurt dışı ek tedavi teminatı aldığınızda, herhangi bir ülkede yapılan tedaviniz ile ilgili yatarak tedavi sağlık giderlerini belirlenen limit dahilinde %80 oranında teminat altına alıyoruz. Üstelik Türkiye'de tedavisi mümkün olmayan durumlar veya yurt dışında acil sağlık hizmeti almanız gerektiğinde bu ek teminatınız olmasa bile belirlenmiş koşullar ve limitleriniz çerçevesinde tedavi imkanınız bulunmaktadır.

36 ay kesintisiz olarak sağlık poliçenizi devam ettirmeniz halinde yapılan risk değerlendirmesinin ardından Ömür Boyu Yenileme Garantisi veriyoruz. Ayrıca annenin tek başına veya baba ile ayrı planlarda sigortalı oldukları durumlarda, bebeğinize Ömür Boyu Yenileme Garantisi veriyoruz. Ömür Boyu Yenileme Garantisi verilen her iki durumda da bu sigortalılar için kesintisiz devam ettikleri sürece ömür boyunca bir daha Risk Değerlendirmesi yapılmadan her yıl güncel poliçe ile yenileme yapılır

Aynı plan ve alt planda yer alan sigortalılar, sayısına bakılmaksızın%10 aile indirimine hak kazanır.BAŞARIR GROUP sağlık sisteminde aynı poliçe üzerinde sigortalılar dilerlerse farklı alt planları da alabilirler. Bu durumda aile indirimi%5 olarak uygulanır.Üstelik BAŞARIR'ın geniş aile konseptine tüm birinci derece aile mensupları, dededen toruna yaşayan tüm kuşaklar dahildir ve aynı poliçede yer alabilirler.

Sağlık Sigortaları için ödenen primleri vergi matrahından indirebilirsiniz.

Ücretli çalışanlar ya da yıllık beyanname veren mükellefler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/3 ve 89/1 maddelerine göre, Sağlık Sigortaları için ödedikleri primleri vergi matrahlarından indirebilirler. Sigorta primlerinin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, gelirin elde edildiği dönem ile ilişkili olması ve bu dönem sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir.

Ücretli çalışanlar; kendilerine, eş ve küçük çocuklarına ait sağlık sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödedikleri ayda elde ettikleri brüt ücretlerinin%15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebilirler.

Örneğin: 3000 TL brüt maaş alan bir kişi ayda ortalama 150 TL özel sağlık sigortası ödemesi yaparken, 31 TL vergi iadesi kazanır ve primin yaklaşık%20'si oranında vergi avantajı sağlamış olur.

Yıllık beyanname verenler; kendilerine, eş ve küçük çocuklarına ait sağlık sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödedikleri yılda elde ettikleri gelirin%15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebilirler.