Yat Sigortası

İletişim

Denizlerde güvenli bir yolculuk için Tekne/Yat Sigortaları yaptırın, yatınız ve içindeki ekipmanları olası risklere karşı güvence altına alalım.

Yat sigortasının geniş teminatları ile yatınızı güvence altına alıp, asistans hizmetler ile denizin keyfini daha çok çıkartabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

•Tüm deniz kaza ve tehlikeleri (Çarpma, Çatma, Karaya Oturma, Alabora Olma, Fırtına)
•Yangın, yıldırım, infilak
•Deprem, volkanik patlama
•Korsanlık
•Hava taşıtları ile temas
•Yatın veya servis botlarının çalınması
•Makine veya teçhizatın zor kullanılarak çalınması
•Yatın sebep olduğu bir kaza neticesinde 3. kişilerin can ve mal kaybı (tekne sigorta bedeliyle sınırlı olmak üzere)
•Enkaz kaldırma masrafları (Tekne sigorta bedeliyle sınırlı olmak üzere)
•Kötü niyetli hareketler (kaptan ve gemi adamlarının barataryası dahil)
•Savaş, grev, kargaşalık, halk hareketleri teminatları ek prim karşılığında ilave edilebilir.

Evet, 3. şahıslara karşı sorumluluklar da aşağıdaki şartlarda teminat kapsamına alınır.

•Yatın çarpıştığı tekne veya üzerindeki mala gelebilecek kayıp ve hasarlar
•Yatın liman, dok, iskele, rıhtım, fener, telefon, telgraf kabloları gibi diğer sabit ve hareketli cisimlere vereceği zararlar.
•Yatta veya başka bir teknede meydana gelebilecek can kaybı, sakatlanmalar, can kurtarma masrafları
•Enkaz kaldırma masrafları, geniş teminatlı yat poliçesi tarafından karşılanmaktadır.

•Yatın adını ve işaretini taşımayan servis botları
•Kişisel eşyalar, yakıt, kumanya, balıkçılık takımları, demirleme donanımları
•Dıştan takma motorların düşmesi
•Dizayndaki veya konstrüksiyondaki hataların giderilmesi veya iyileştirilmesi veya dizaynının veya konstrüksiyonunun değiştirilmesi için yapılan harcamalar veya uğranılan kayıplar
•Nükleer rizikolar
•Savaş ve benzeri rizikolar, grev-lokavt, halk hareketleri, terör (Aksine sözleşme ve ilave prim ile temin edilebilirler.)
•Yatın mutad olmadıkça veya yardıma muhtaç durumda bulunmadıkça yedekte çekilmesi veya başka bir tekneyi yedeğine alması veya kurtarma ve yardımda bulunmasını doğuran bir sözleşme yapılması halleri
•Sigortacının onayı alınmadıkça yatın deniz evi olarak kullanılması veya esaslı bir tamirat veya tadilata tabi tutulması
•Ayrıca temin edilmedikçe, yatın su kaynağı ve benzeri sporların yapılmasında kullanılması nedeniyle doğabilecek sorumluluklar sigorta kapsamına girmez.