Zorunlu Deprem Sigortası

İletişim

• Ek Hizmetler ve Teminatlar

Konut Sigortanız kapsamında ek hizmetlerden ücretsiz faydanalabilirsiniz.

• Konut Kombi ve Klima Bakım Hizmeti

Sigorta poliçeniz boyunca birer kez olmak üzere kombinize ve klimanıza bakım hizmeti alabilirsiniz.

    •Komşu Komşunun Sigortasına Muhtaç

Komşunuzdan kaynaklı oluşabilecek zararlara karşı Bizim Konut Sigortası size korur.

Üstelik 10.000 TL’ye kadar bu bedel komşunuzdan talep edilmez.

İster kiracı, ister ev sahibi olun; yaşam alanınızı koruyun. Bizim Konut Sigortaları ile eviniz, BAŞARIR güvencesi altında!

Sıkça Sorulan Sorular

•587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
•Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
•Bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro vb. amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
•Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

•Depremin, yangın, infilak ve yer kayması da olmak üzere, sigortalı binalarda ve temellerinde doğrudan neden olacağı maddi zararlar
•Merdivenler, asansörler, çatılar ve bacalarda meydana gelen hasarlar

sigorta bedeline kadar olmak üzere Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınır.

•Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar
•Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar
•Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar
•27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.

•Enkaz kaldırma masrafları, yer kayması, iş durması, kira kaybı, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
•Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
•Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar
•Manevi tazminat talepleri

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığı'nca yayımlanan``Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı``nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, hiçbir şekilde``Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı``nda belirlenen azami teminat tutarından fazla olamaz.

Tarifede belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün çarpılması sonucunda bulunan Zorunlu Deprem Sigorta bedelinin azami teminat tutarının üzerinde kalması durumunda, meskenin gerçek değerine kadar olan kısım için şirketimiz tarafından ihtiyari deprem teminatı verilmektedir.